Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Hallstahammars kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Hallstahammar.

Det gör kommunen till den 215:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Hallstahammar kommer på plats 215. 1,4 Hallstahammar: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Hallstahammars kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 21. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Hallstahammar bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västmanlands län är Sala med 1,2 journalister per tusen invånare. Hallstahammar kommer på 6:e plats, av 10.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Köping 0,7 · Surahammar 0,4 · Västerås 0,9.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Svealand: Orsa 0,6 · Sigtuna 0,5 · Säter 0,5 · Hallsberg 0,4 · Skinnskatteberg 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.