Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Surahammars kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Surahammar.

Det gör kommunen till den 197:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Surahammar kommer på plats 197. 1,4 Surahammar: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Surahammars kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 13. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

2 av journalisterna i Surahammar bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Västmanlands län är Sala med 1,2 journalister per tusen invånare. Surahammar kommer på 5:e plats, av 10.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Fagersta 0,3 · Skinnskatteberg 0,2 · Köping 0,7 · Sala 1,2 · Västerås 0,9 · Hallstahammar 0,3.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Svealand: Nora 1,2 · Gagnef 0,8 · Norberg 0,7 · Hallsberg 0,4 · Degerfors 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.