Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Lindesbergs kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Lindesberg.

Det gör kommunen till den 173:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Lindesberg kommer på plats 173. 1,4 Lindesberg: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 11 journalister i Lindesbergs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 32. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

54 procent av journalisterna i Lindesberg bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Lindesberg bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Örebro län är Nora med 1,2 journalister per tusen invånare. Lindesberg kommer på 5:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Nora 1,2 · Hällefors 0,7 · Örebro 1,1 · Ljusnarsberg 0,0 · Smedjebacken 0,5 · Skinnskatteberg 0,2 · Köping 0,7 · Arboga 0,3.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Svealand: Arvika 0,4 · Hagfors 0,4 · Fagersta 0,3 · Tierp 0,2 · Filipstad 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.