Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Nora kommun

Det går 1,2 journalister på tusen invånare i Nora.

Det gör kommunen till den 37:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Nora kommer på plats 37. 1,4 Nora: 1,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 12 journalister i Nora kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 14. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

75 procent av journalisterna i Nora bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Nora är den journalisttätaste kommunen i Örebro län, följd av Örebro (1,1) och Karlskoga (0,9 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Karlskoga 0,9 · Hällefors 0,7 · Lindesberg 0,5 · Örebro 1,1.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Svealand: Storfors 0,5 · Säter 0,5 · Surahammar 0,4 · Hallsberg 0,4 · Skinnskatteberg 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.