Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Karlskoga kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Karlskoga.

Det gör kommunen till den 67:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Karlskoga kommer på plats 67. 1,4 Karlskoga: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 27 journalister i Karlskoga kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 41. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

29 procent av journalisterna i Karlskoga bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Karlskoga bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Örebro län är Nora med 1,2 journalister per tusen invånare. Karlskoga kommer på 3:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Lekeberg 0,1 · Storfors 0,5 · Kristinehamn 0,7 · Degerfors 0,2 · Nora 1,2 · Hällefors 0,7 · Örebro 1,1.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Svealand: Köping 0,7 · Lindesberg 0,5 · Avesta 0,4 · Fagersta 0,3 · Munkfors 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.