Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Kumla kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Kumla.

Det gör kommunen till den 258:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Kumla kommer på plats 258. 1,4 Kumla: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Kumla kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 29. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

1 av journalisterna i Kumla bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Örebro län är Nora med 1,2 journalister per tusen invånare. Kumla kommer på 9:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Lekeberg 0,1 · Örebro 1,1 · Hallsberg 0,4.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Svealand: Knivsta 1,1 · Hammarö 1,1 · Trosa 1,0 · Nykvarn 0,6 · Kil 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.