Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Örebro kommun

Det går 1,1 journalister på tusen invånare i Örebro.

Det gör kommunen till den 49:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Örebro kommer på plats 49. 1,4 Örebro: 1,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 155 journalister i Örebro kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 193. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

30 procent av journalisterna i Örebro bor i utpräglade villaområden.

42 procent av journalisterna i Örebro bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Örebro län är Nora med 1,2 journalister per tusen invånare. Örebro kommer på 2:a plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Vingåker 0,2 · Finspång 0,2 · Lekeberg 0,1 · Karlskoga 0,9 · Nora 1,2 · Kumla 0,2 · Lindesberg 0,5 · Hallsberg 0,4 · Arboga 0,3.

Motsvarande värde för några andra större städer i Svealand: Karlstad 1,7 · Uppsala 1,3 · Västerås 0,9 · Nyköping 0,9 · Eskilstuna 0,9.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.