Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Ljusnarsbergs kommun

Det bor inga journalister i Ljusnarsberg.

Ljusnarsbergs kommun är en av 11 kommuner där det inte bor en enda yrkesverksam journalist, enligt SJF:s medlemsregister. (Notera dock att eftersom postnummerområden inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha hamnat på ”fel” sida om en kommungräns i vår undersökning.)

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Ljusnarsberg kommer på plats 288. 1,4 Ljusnarsberg: 0,0
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

I Ljusnarsbergs kommun bor 4 918 personer. Det är 0,05 procent av svenskarna. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle här ha bott 7 journalister.

Den journalisttätaste kommunen i Örebro län är Nora med 1,2 journalister per tusen invånare. Ljusnarsberg kommer på 11:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Ludvika 0,8 · Hällefors 0,7 · Lindesberg 0,5 · Smedjebacken 0,5.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Svealand: Karlskoga 0,9 · Köping 0,7 · Avesta 0,4 · Munkfors 0,3 · Oxelösund 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.