Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Hällefors kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Hällefors.

Det gör kommunen till den 99:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Hällefors kommer på plats 99. 1,4 Hällefors: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Hällefors kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 9. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Hällefors bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Örebro län är Nora med 1,2 journalister per tusen invånare. Hällefors kommer på 4:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Storfors 0,5 · Ludvika 0,8 · Karlskoga 0,9 · Nora 1,2 · Filipstad 0,2 · Lindesberg 0,5 · Ljusnarsberg 0,0.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Svealand: Enköping 0,9 · Leksand 0,7 · Kristinehamn 0,7 · Flen 0,4 · Säffle 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.