Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Degerfors kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Degerfors.

Det gör kommunen till den 249:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Degerfors kommer på plats 249. 1,4 Degerfors: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Degerfors kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 13. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Örebro län är Nora med 1,2 journalister per tusen invånare. Degerfors kommer på 8:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Lekeberg 0,1 · Storfors 0,5 · Kristinehamn 0,7 · Gullspång 0,0 · Laxå 0,0 · Karlskoga 0,9.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Svealand: Nora 1,2 · Orsa 0,6 · Smedjebacken 0,5 · Hallsberg 0,4 · Skinnskatteberg 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.