Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Laxå kommun

Det bor inga journalister i Laxå.

Laxå kommun är en av 11 kommuner där det inte bor en enda yrkesverksam journalist, enligt SJF:s medlemsregister. (Notera dock att eftersom postnummerområden inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha hamnat på ”fel” sida om en kommungräns i vår undersökning.)

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Laxå kommer på plats 287. 1,4 Laxå: 0,0
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

I Laxå kommun bor 5 648 personer. Det är 0,06 procent av svenskarna. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle här ha bott 8 journalister.

Den journalisttätaste kommunen i Örebro län är Nora med 1,2 journalister per tusen invånare. Laxå kommer på 12:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Lekeberg 0,1 · Töreboda 0,1 · Karlsborg 0,4 · Kristinehamn 0,7 · Gullspång 0,0 · Degerfors 0,2 · Hallsberg 0,4 · Askersund 0,5.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Svealand: Hagfors 0,4 · Avesta 0,4 · Munkfors 0,3 · Filipstad 0,2 · Ljusnarsberg 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.