Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Lekebergs kommun

Det går 0,1 journalister på tusen invånare i Lekeberg.

Det gör kommunen till den 270:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Lekeberg kommer på plats 270. 1,4 Lekeberg: 0,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor en enda journalist i Lekebergs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 11. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Örebro län är Nora med 1,2 journalister per tusen invånare. Lekeberg kommer på 10:e plats, av 12.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Laxå 0,0 · Degerfors 0,2 · Karlskoga 0,9 · Kumla 0,2 · Örebro 1,1 · Hallsberg 0,4.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Svealand: Knivsta 1,1 · Trosa 1,0 · Gnesta 0,9 · Kil 0,4 · Älvkarleby 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.