Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Arvika kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Arvika.

Det gör kommunen till den 189:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Arvika kommer på plats 189. 1,4 Arvika: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 11 journalister i Arvika kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 36. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

27 procent av journalisterna i Arvika bor i utpräglade villaområden.

27 procent av journalisterna i Arvika bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Värmlands län är Karlstad med 1,7 journalister per tusen invånare. Arvika kommer på 6:e plats, av 16.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Säffle 0,3 · Sunne 0,2 · Årjäng 0,2 · Torsby 0,2 · Eda 0,1 · Kil 0,4 · Grums 0,2.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Svealand: Lindesberg 0,5 · Munkfors 0,3 · Filipstad 0,2 · Oxelösund 0,1 · Ljusnarsberg 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.