Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Hagfors kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Hagfors.

Det gör kommunen till den 194:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Hagfors kommer på plats 194. 1,4 Hagfors: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Hagfors kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 16. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Hagfors bor i utpräglade villaområden.

2 av journalisterna i Hagfors bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Värmlands län är Karlstad med 1,7 journalister per tusen invånare. Hagfors kommer på 8:e plats, av 16.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Sunne 0,2 · Forshaga 0,5 · Munkfors 0,3 · Torsby 0,2 · Karlstad 1,7 · Malung-Sälen 0,9 · Filipstad 0,2.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Svealand: Ludvika 0,8 · Arboga 0,3 · Tierp 0,2 · Laxå 0,0 · Ljusnarsberg 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.