Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Kristinehamns kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Kristinehamn.

Det gör kommunen till den 116:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Kristinehamn kommer på plats 116. 1,4 Kristinehamn: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 16 journalister i Kristinehamns kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 33. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

31 procent av journalisterna i Kristinehamn bor i utpräglade villaområden.

12 procent av journalisterna i Kristinehamn bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Värmlands län är Karlstad med 1,7 journalister per tusen invånare. Kristinehamn kommer på 3:e plats, av 16.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Karlstad 1,7 · Storfors 0,5 · Gullspång 0,0 · Laxå 0,0 · Degerfors 0,2 · Karlskoga 0,9.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Svealand: Sala 1,2 · Enköping 0,9 · Hällefors 0,7 · Borlänge 0,7 · Flen 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.