Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Karlstads kommun

Det går 1,7 journalister på tusen invånare i Karlstad.

Det gör kommunen till den 12:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Karlstad kommer på plats 12. 1,4 Karlstad: 1,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 154 journalister i Karlstads kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 120. Här är alltså journalisterna överrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

29 procent av journalisterna i Karlstad bor i utpräglade villaområden.

48 procent av journalisterna i Karlstad bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Karlstad är den journalisttätaste kommunen i Värmlands län, följd av Hammarö (1,1) och Kristinehamn (0,7 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Forshaga 0,5 · Kil 0,4 · Storfors 0,5 · Grums 0,2 · Kristinehamn 0,7 · Hammarö 1,1 · Hagfors 0,4 · Filipstad 0,2.

Motsvarande värde för några andra större städer i Svealand: Falun 2,2 · Uppsala 1,3 · Örebro 1,1 · Eskilstuna 0,9 · Södertälje 0,6.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.