Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Sunne kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Sunne.

Det gör kommunen till den 240:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Sunne kommer på plats 240. 1,4 Sunne: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Sunne kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 17. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Sunne bor i utpräglade villaområden.

Den journalisttätaste kommunen i Värmlands län är Karlstad med 1,7 journalister per tusen invånare. Sunne kommer på 11:e plats, av 16.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Arvika 0,4 · Forshaga 0,5 · Munkfors 0,3 · Torsby 0,2 · Kil 0,4 · Hagfors 0,4.

Motsvarande värde för några andra kommuner i glesbefolkad region i Svealand: Mora 0,3 · Eda 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.