Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Årjängs kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Årjäng.

Det gör kommunen till den 252:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Årjäng kommer på plats 252. 1,4 Årjäng: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Årjängs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 13. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Värmlands län är Karlstad med 1,7 journalister per tusen invånare. Årjäng kommer på 13:e plats, av 16.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Säffle 0,3 · Åmål 0,7 · Bengtsfors 0,6 · Dals-Ed 0,0 · Arvika 0,4 · Eda 0,1.

Motsvarande värde för några andra glesbygdkommuner i Svealand: Vansbro 0,3 · Torsby 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.