Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Grums kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Grums.

Det gör kommunen till den 245:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Grums kommer på plats 245. 1,4 Grums: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Grums kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 12. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Värmlands län är Karlstad med 1,7 journalister per tusen invånare. Grums kommer på 12:e plats, av 16.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Säffle 0,3 · Arvika 0,4 · Kil 0,4 · Karlstad 1,7.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Svealand: Fagersta 0,3 · Arboga 0,3 · Filipstad 0,2 · Oxelösund 0,1 · Laxå 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.