Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Forshaga kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Forshaga.

Det gör kommunen till den 161:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Forshaga kommer på plats 161. 1,4 Forshaga: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 6 journalister i Forshaga kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 16. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

5 av journalisterna i Forshaga bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Värmlands län är Karlstad med 1,7 journalister per tusen invånare. Forshaga kommer på 4:e plats, av 16.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Sunne 0,2 · Munkfors 0,3 · Kil 0,4 · Karlstad 1,7 · Hagfors 0,4.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Svealand: Knivsta 1,1 · Gnesta 0,9 · Älvkarleby 0,3 · Kumla 0,2 · Lekeberg 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.