Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Munkfors kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Munkfors.

Det gör kommunen till den 232:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Munkfors kommer på plats 232. 1,4 Munkfors: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor en enda journalist i Munkfors kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 5. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Värmlands län är Karlstad med 1,7 journalister per tusen invånare. Munkfors kommer på 10:e plats, av 16.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Sunne 0,2 · Forshaga 0,5 · Hagfors 0,4.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Svealand: Köping 0,7 · Askersund 0,5 · Arvika 0,4 · Oxelösund 0,1 · Ljusnarsberg 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.