Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Torsby kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Torsby.

Det gör kommunen till den 264:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Torsby kommer på plats 264. 1,4 Torsby: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 2 journalister i Torsby kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 16. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Värmlands län är Karlstad med 1,7 journalister per tusen invånare. Torsby kommer på 15:e plats, av 16.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Arvika 0,4 · Sunne 0,2 · Malung-Sälen 0,9 · Hagfors 0,4.

Motsvarande värde för några andra glesbygdkommuner i Svealand: Vansbro 0,3 · Årjäng 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.