Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Kils kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Kil.

Det gör kommunen till den 193:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Kil kommer på plats 193. 1,4 Kil: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Kils kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 16. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Kil bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Värmlands län är Karlstad med 1,7 journalister per tusen invånare. Kil kommer på 7:e plats, av 16.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Arvika 0,4 · Sunne 0,2 · Forshaga 0,5 · Karlstad 1,7 · Grums 0,2.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till större städer i Svealand: Hammarö 1,1 · Trosa 1,0 · Gnesta 0,9 · Nykvarn 0,6 · Kumla 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.