Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Falköpings kommun

Det går 0,8 journalister på tusen invånare i Falköping.

Det gör kommunen till den 90:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Falköping kommer på plats 90. 1,4 Falköping: 0,8
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 25 journalister i Falköpings kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 43. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

40 procent av journalisterna i Falköping bor i utpräglade villaområden.

12 procent av journalisterna i Falköping bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Falköping kommer på 9:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Skara 1,3 · Vara 1,2 · Herrljunga 0,5 · Ulricehamn 0,6 · Skövde 0,8 · Tidaholm 0,6 · Mullsjö 0,4.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Ystad 1,2 · Ronneby 0,6 · Karlshamn 0,6 · Nässjö 0,4 · Mark 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.