Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Tidaholms kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Tidaholm.

Det gör kommunen till den 121:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Tidaholm kommer på plats 121. 1,4 Tidaholm: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 8 journalister i Tidaholms kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 17. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

3 av journalisterna i Tidaholm bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Tidaholm bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Tidaholm kommer på 15:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Skövde 0,8 · Hjo 0,6 · Falköping 0,8 · Mullsjö 0,4 · Habo 0,3.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Vimmerby 1,2 · Götene 0,6 · Nybro 0,6 · Mönsterås 0,2 · Perstorp 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.