Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Hjo kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Hjo.

Det gör kommunen till den 145:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Hjo kommer på plats 145. 1,4 Hjo: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Hjo kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 12. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Hjo kommer på 22:a plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Karlsborg 0,4 · Tibro 0,3 · Skövde 0,8 · Tidaholm 0,6 · Habo 0,3.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Ydre 0,8 · Tjörn 0,6 · Vadstena 0,5 · Lessebo 0,5 · Munkedal 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.