Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Skövde kommun

Det går 0,8 journalister på tusen invånare i Skövde.

Det gör kommunen till den 92:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Skövde kommer på plats 92. 1,4 Skövde: 0,8
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 41 journalister i Skövde kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 72. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

36 procent av journalisterna i Skövde bor i utpräglade villaområden.

29 procent av journalisterna i Skövde bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Skövde kommer på 10:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Götene 0,6 · Skara 1,3 · Mariestad 0,9 · Töreboda 0,1 · Tibro 0,3 · Hjo 0,6 · Falköping 0,8 · Tidaholm 0,6.

Motsvarande värde för några andra större städer i Götaland: Lund 1,7 · Uddevalla 1,0 · Halmstad 0,8 · Linköping 0,8 · Borås 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.