Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Skara kommun

Det går 1,3 journalister på tusen invånare i Skara.

Det gör kommunen till den 23:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Skara kommer på plats 23. 1,4 Skara: 1,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 25 journalister i Skara kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 25. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

40 procent av journalisterna i Skara bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Skara bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Skara är den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län, följd av Göteborg (1,3) och Vara (1,2 journalister per tusen invånare).

Motsvarande värde för grannkommunerna: Götene 0,6 · Vara 1,2 · Lidköping 0,7 · Skövde 0,8 · Falköping 0,8.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Simrishamn 1,1 · Mariestad 0,9 · Laholm 0,6 · Kinda 0,5 · Mark 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.