Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Lidköpings kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Lidköping.

Det gör kommunen till den 114:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Lidköping kommer på plats 114. 1,4 Lidköping: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 26 journalister i Lidköpings kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 53. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

53 procent av journalisterna i Lidköping bor i utpräglade villaområden.

15 procent av journalisterna i Lidköping bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Lidköping kommer på 13:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Götene 0,6 · Skara 1,3 · Vänersborg 0,4 · Vara 1,2 · Grästorp 0,2.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Älmhult 0,9 · Mariestad 0,9 · Falköping 0,8 · Åmål 0,7 · Västervik 0,7.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.