Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Mariestads kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Mariestad.

Det gör kommunen till den 71:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Mariestad kommer på plats 71. 1,4 Mariestad: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 21 journalister i Mariestads kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 33. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

57 procent av journalisterna i Mariestad bor i utpräglade villaområden.

9 procent av journalisterna i Mariestad bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Mariestad kommer på 6:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Götene 0,6 · Töreboda 0,1 · Skövde 0,8 · Gullspång 0,0.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Simrishamn 1,1 · Lidköping 0,7 · Västervik 0,7 · Karlsborg 0,4 · Svenljunga 0,0.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.