Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Åmåls kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Åmål.

Det gör kommunen till den 95:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Åmål kommer på plats 95. 1,4 Åmål: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 9 journalister i Åmåls kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 17. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

4 av journalisterna i Åmål bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Åmål bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Åmål kommer på 11:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Säffle 0,3 · Bengtsfors 0,6 · Mellerud 0,1 · Årjäng 0,2.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Eksjö 1,1 · Ronneby 0,6 · Nässjö 0,4 · Mjölby 0,4 · Mark 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.