Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Ulricehamns kommun

Det går 0,6 journalister på tusen invånare i Ulricehamn.

Det gör kommunen till den 131:a journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Ulricehamn kommer på plats 131. 1,4 Ulricehamn: 0,6
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 14 journalister i Ulricehamns kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 32. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

50 procent av journalisterna i Ulricehamn bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Ulricehamn kommer på 19:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Borås 0,5 · Herrljunga 0,5 · Tranemo 0,3 · Falköping 0,8 · Mullsjö 0,4 · Jönköping 1,0.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Skara 1,3 · Eksjö 1,1 · Ronneby 0,6 · Nässjö 0,4 · Mellerud 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.