Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Alingsås kommun

Det går 0,9 journalister på tusen invånare i Alingsås.

Det gör kommunen till den 69:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Alingsås kommer på plats 69. 1,4 Alingsås: 0,9
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 35 journalister i Alingsås kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 53. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

57 procent av journalisterna i Alingsås bor i utpräglade villaområden.

14 procent av journalisterna i Alingsås bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Alingsås kommer på 5:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Bollebygd 0,6 · Lerum 0,9 · Trollhättan 0,7 · Ale 0,2 · Vårgårda 0,3 · Essunga 0,5.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Vadstena 0,5 · Munkedal 0,4 · Osby 0,2 · Klippan 0,1 · Åtvidaberg 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.