Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Trollhättans kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Trollhättan.

Det gör kommunen till den 117:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Trollhättan kommer på plats 117. 1,4 Trollhättan: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 37 journalister i Trollhättans kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 78. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

40 procent av journalisterna i Trollhättan bor i utpräglade villaområden.

29 procent av journalisterna i Trollhättan bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Trollhättan kommer på 14:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Uddevalla 1,0 · Vänersborg 0,4 · Alingsås 0,9 · Ale 0,2 · Lilla Edet 0,5 · Essunga 0,5 · Grästorp 0,2.

Motsvarande värde för några andra större städer i Götaland: Växjö 1,4 · Norrköping 1,2 · Helsingborg 1,1 · Kristianstad 0,7 · Varberg 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.