Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Vänersborgs kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Vänersborg.

Det gör kommunen till den 184:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Vänersborg kommer på plats 184. 1,4 Vänersborg: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 17 journalister i Vänersborgs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 51. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

64 procent av journalisterna i Vänersborg bor i utpräglade villaområden.

17 procent av journalisterna i Vänersborg bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Vänersborg kommer på 32:a plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Uddevalla 1,0 · Mellerud 0,1 · Färgelanda 0,5 · Trollhättan 0,7 · Lilla Edet 0,5 · Grästorp 0,2 · Lidköping 0,7.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Vadstena 0,5 · Stenungsund 0,3 · Vårgårda 0,3 · Östra Göinge 0,2 · Alvesta 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.