Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Strömstads kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Strömstad.

Det gör kommunen till den 217:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Strömstad kommer på plats 217. 1,4 Strömstad: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 4 journalister i Strömstads kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 17. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

2 av journalisterna i Strömstad bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Strömstad kommer på 37:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunen Tanum: 0,3.

Motsvarande värde för några andra turism- och besöksnäringskommuner i Götaland: Gotland 1,6 · Borgholm 1,1 · Lysekil 0,7 · Valdemarsvik 0,5 · Sotenäs 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.