Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Uddevalla kommun

Det går 1,0 journalister på tusen invånare i Uddevalla.

Det gör kommunen till den 53:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Uddevalla kommer på plats 53. 1,4 Uddevalla: 1,0
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 56 journalister i Uddevalla kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 72. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

37 procent av journalisterna i Uddevalla bor i utpräglade villaområden.

25 procent av journalisterna i Uddevalla bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Uddevalla kommer på 4:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Munkedal 0,4 · Stenungsund 0,3 · Lysekil 0,7 · Orust 0,5 · Färgelanda 0,5 · Vänersborg 0,4 · Trollhättan 0,7 · Lilla Edet 0,5.

Motsvarande värde för några andra större städer i Götaland: Kalmar 1,6 · Växjö 1,4 · Helsingborg 1,1 · Skövde 0,8 · Kristianstad 0,7.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.