Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Lysekils kommun

Det går 0,7 journalister på tusen invånare i Lysekil.

Det gör kommunen till den 106:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Lysekil kommer på plats 106. 1,4 Lysekil: 0,7
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 10 journalister i Lysekils kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 20. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

5 av journalisterna i Lysekil bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Lysekil kommer på 12:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Munkedal 0,4 · Sotenäs 0,2 · Uddevalla 1,0 · Orust 0,5.

Motsvarande värde för några andra turism- och besöksnäringskommuner i Götaland: Gotland 1,6 · Borgholm 1,1 · Valdemarsvik 0,5 · Tanum 0,3 · Strömstad 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.