Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Kungälvs kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Kungälv.

Det gör kommunen till den 153:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Kungälv kommer på plats 153. 1,4 Kungälv: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 23 journalister i Kungälvs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 58. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

52 procent av journalisterna i Kungälv bor i utpräglade villaområden.

4 procent av journalisterna i Kungälv bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Kungälv kommer på 24:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Stenungsund 0,3 · Göteborg 1,3 · Ale 0,2 · Lilla Edet 0,5.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till storstäderna i Götaland: Lomma 1,3 · Burlöv 0,9 · Öckerö 0,8 · Mölndal 0,6 · Härryda 0,6.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.