Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Göteborgs kommun

Det går 1,3 journalister på tusen invånare i Göteborg.

Det gör kommunen till den 24:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Göteborg kommer på plats 24. 1,4 Göteborg: 1,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 716 journalister i Göteborgs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 733. Här är alltså journalisterna ganska ”normalt” representerade.

100 % Villaområden Lägenhetsområden Blandade områden

15 procent av journalisterna i Göteborg bor i utpräglade villaområden.

72 procent av journalisterna i Göteborg bor i områden med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

Stadsdelarna där det bor allra flest journalister är: Kungsladugård · Masthugget · Majorna · Olivedal · Änggården.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Göteborg kommer på 2:a plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Kungälv 0,5 · Mölndal 0,6 · Partille 0,5 · Öckerö 0,8 · Härryda 0,6 · Kungsbacka 0,6 · Lerum 0,9 · Ale 0,2.

Motsvarande värde för några andra storstäder: Stockholm 4,9 · Malmö 2,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.