Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Töreboda kommun

Det går 0,1 journalister på tusen invånare i Töreboda.

Det gör kommunen till den 276:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Töreboda kommer på plats 276. 1,4 Töreboda: 0,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor en enda journalist i Töreboda kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 12. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Töreboda kommer på 46:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Mariestad 0,9 · Karlsborg 0,4 · Tibro 0,3 · Skövde 0,8 · Gullspång 0,0 · Laxå 0,0.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Vara 1,2 · Vimmerby 1,2 · Oskarshamn 0,7 · Sävsjö 0,5 · Vetlanda 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.