Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Tibro kommun

Det går 0,3 journalister på tusen invånare i Tibro.

Det gör kommunen till den 230:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Tibro kommer på plats 230. 1,4 Tibro: 0,3
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Tibro kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 14. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Tibro bor i utpräglade villaområden.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Tibro kommer på 38:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Töreboda 0,1 · Karlsborg 0,4 · Skövde 0,8 · Hjo 0,6.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Ydre 0,8 · Essunga 0,5 · Vadstena 0,5 · Munkedal 0,4 · Svalöv 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.