Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Herrljunga kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Herrljunga.

Det gör kommunen till den 157:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Herrljunga kommer på plats 157. 1,4 Herrljunga: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 5 journalister i Herrljunga kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 13. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

4 av journalisterna i Herrljunga bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Herrljunga kommer på 27:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Borås 0,5 · Vara 1,2 · Vårgårda 0,3 · Essunga 0,5 · Ulricehamn 0,6 · Falköping 0,8.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Vimmerby 1,2 · Hylte 0,4 · Tranemo 0,3 · Emmaboda 0,2 · Mönsterås 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.