Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Svenljunga kommun

Det bor inga journalister i Svenljunga.

Svenljunga kommun är en av 11 kommuner där det inte bor en enda yrkesverksam journalist, enligt SJF:s medlemsregister. (Notera dock att eftersom postnummerområden inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha hamnat på ”fel” sida om en kommungräns i vår undersökning.)

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Svenljunga kommer på plats 286. 1,4 Svenljunga: 0,0
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

I Svenljunga kommun bor 10 335 personer. Det är 0,11 procent av svenskarna. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle här ha bott 14 journalister.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Svenljunga kommer på 49:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Borås 0,5 · Falkenberg 0,8 · Mark 0,2 · Varberg 0,5 · Tranemo 0,3 · Gislaved 0,2.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Eksjö 1,1 · Mariestad 0,9 · Ronneby 0,6 · Karlshamn 0,6 · Karlsborg 0,4.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.