Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Marks kommun

Det går 0,2 journalister på tusen invånare i Mark.

Det gör kommunen till den 238:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Mark kommer på plats 238. 1,4 Mark: 0,2
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 8 journalister i Marks kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 46. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

2 av journalisterna i Mark bor i utpräglade villaområden.

En av journalisterna i Mark bor i ett område med huvudsakligen flerbostadshus. Övriga bor i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Mark kommer på 41:a plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Mölndal 0,6 · Borås 0,5 · Svenljunga 0,0 · Falkenberg 0,8 · Varberg 0,5 · Bollebygd 0,6 · Härryda 0,6 · Kungsbacka 0,6.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Älmhult 0,9 · Falköping 0,8 · Åmål 0,7 · Nässjö 0,4 · Landskrona 0,3.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.