Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Lilla Edets kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Lilla Edet.

Det gör kommunen till den 156:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Lilla Edet kommer på plats 156. 1,4 Lilla Edet: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 7 journalister i Lilla Edets kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 17. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

6 av journalisterna i Lilla Edet bor i utpräglade villaområden, och övriga i mer blandade områden.

[dölj]

Kartan visar inte journalisterna exakta adress. Prickarna är i stället slumpvist utplacerade i de femsiffriga postnummerområden där det bor journalister. Eftersom postnummerområdena inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha blivit placerade på fel sida om en kommungräns. Kartdata: Open Streetmap. Kartdesign av J++, baserad på Toner från Stamen.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Lilla Edet kommer på 26:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Stenungsund 0,3 · Kungälv 0,5 · Uddevalla 1,0 · Vänersborg 0,4 · Trollhättan 0,7 · Ale 0,2.

Motsvarande värde för några andra förortskommuner till storstäderna i Götaland: Lomma 1,3 · Burlöv 0,9 · Skurup 0,6 · Härryda 0,6 · Partille 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.