Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Melleruds kommun

Det går 0,1 journalister på tusen invånare i Mellerud.

Det gör kommunen till den 275:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Mellerud kommer på plats 275. 1,4 Mellerud: 0,1
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor en enda journalist i Melleruds kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 12. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Mellerud kommer på 45:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Åmål 0,7 · Bengtsfors 0,6 · Färgelanda 0,5 · Vänersborg 0,4.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Ystad 1,2 · Älmhult 0,9 · Ronneby 0,6 · Ulricehamn 0,6 · Kinda 0,5.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.