Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Gullspångs kommun

Det bor inga journalister i Gullspång.

Gullspångs kommun är en av 11 kommuner där det inte bor en enda yrkesverksam journalist, enligt SJF:s medlemsregister. (Notera dock att eftersom postnummerområden inte följer kommungränserna, kan enstaka journalister ha hamnat på ”fel” sida om en kommungräns i vår undersökning.)

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Gullspång kommer på plats 285. 1,4 Gullspång: 0,0
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

I Gullspångs kommun bor 5 242 personer. Det är 0,05 procent av svenskarna. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle här ha bott 7 journalister.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Gullspång kommer på 47:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Mariestad 0,9 · Töreboda 0,1 · Kristinehamn 0,7 · Laxå 0,0 · Degerfors 0,2.

Motsvarande värde för några andra varuproducerande kommuner i Götaland: Tidaholm 0,6 · Nybro 0,6 · Hylte 0,4 · Torsås 0,3 · Vetlanda 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.