Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Karlsborgs kommun

Det går 0,4 journalister på tusen invånare i Karlsborg.

Det gör kommunen till den 187:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Karlsborg kommer på plats 187. 1,4 Karlsborg: 0,4
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Karlsborgs kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 9. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Karlsborg bor i utpräglade villaområden.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Karlsborg kommer på 33:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Töreboda 0,1 · Tibro 0,3 · Hjo 0,6 · Laxå 0,0 · Askersund 0,5.

Motsvarande värde för några andra kommuner i tätbefolkad region i Götaland: Skara 1,3 · Mariestad 0,9 · Falköping 0,8 · Sölvesborg 0,7 · Mark 0,2.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.