Institutet för mediestudier, Norra Benickebrinken 2, 111 31 Stockholm, 08-656 78 30, info@mediestudier.se
Mediestudiers logotyp

Där bor journalisterna

Essunga kommun

Det går 0,5 journalister på tusen invånare i Essunga.

Det gör kommunen till den 154:e journalisttätaste kommunen i Sverige (av 290).

Stapeldiagram som visar kommunerna journalisttäthet. Essunga kommer på plats 154. 1,4 Essunga: 0,5
I hela riket går det 1,4 journalister på tusen invånare, men de flesta kommuner är inte i närheten av den siffran.

Det bor 3 journalister i Essunga kommun. Om journalisterna var fördelade som svenskarna skulle den siffran ha varit 8. Här är alltså journalisterna underrepresenterade.

Alla journalister i Essunga bor i utpräglade villaområden.

Den journalisttätaste kommunen i Västra Götalands län är Skara med 1,3 journalister per tusen invånare. Essunga kommer på 25:e plats, av 49.

Motsvarande värde för grannkommunerna: Alingsås 0,9 · Trollhättan 0,7 · Vara 1,2 · Herrljunga 0,5 · Vårgårda 0,3 · Grästorp 0,2.

Motsvarande värde för några andra pendlingskommuner i Götaland: Tjörn 0,6 · Mullsjö 0,4 · Munkedal 0,4 · Klippan 0,1 · Åtvidaberg 0,1.

Studien utgår från en lista över i vilka postnummerområden som Svenska Journalistförbundets yrkesverksamma medlemmar är bosatta. Det är den bästa praktiskt möjliga definitionen av gruppen journalister som är tillgänglig.
Se även metodbeskrivningen.